Blog

kobieta przeprowadza szkolenie BHP

Szkolenie okresowe BHP, a szkolenie wstępne – podstawowe różnice

Szkolenia BHP wstępne przeprowadzane są przed dopuszczeniem pracownika do pracy. Według Kodeksu Pracy nowozatrudniony pracownik musi znać przepisy i zasady bezpieczeństwa na swoim stanowisku. Na szkolenie wstępne składa się instruktaż stanowiskowy oraz ogólny. Podczas ogólnego instruktaż pracownik zapoznaje się z istniejącymi zagrożeniami na stanowisku pracy, zasadami bezpieczeństwa, ewakuacji i przepisami ppoż., a także z prawem pracy i technikami udzielania pierwszej pomocy przedmedycznej. Instruktaż stanowiskowy z kolei dotyczy wewnątrz zakładowych procedur bezpieczeństwa.

Czytaj więcej

szkolenie z bezpieczeństwa w pracy

Kiedy należy przeprowadzić szkolenie BHP?

Szkolenia BHP dzielą się na wstępne i okresowe. W tym pierwszym przypadku program kursu obejmuje instruktaż ogólny i instruktaż stanowiskowy. Celem szkolenia wstępnego jest zapoznanie pracownika z przepisami BHP, zasadami udzielania pierwszej pomocy oraz procedurami obowiązującymi u pracodawcy. Szkolenie okresowe z kolei przeprowadza się, aby usystematyzować i zaktualizować wiedzę z zakresu BHP.

Czytaj więcej