Operaty przeciwpożarowe

srebrna mala gasnica

Operat przeciwpożarowy jest dokumentem, który określa warunki ochrony pożarowej instalacji. Może obejmować cały budynek lub jego część. Dotyczy m.in. miejsc, w których składuje się odpady.

Operat przeciwpożarowy określa wszystkie najważniejsze informacje o sposobie ochrony w miejscach, w których przechowuje się ścieki, śmieci czy różnego rodzaju odpady. Taki dokument jest niezbędny do uzyskania odpowiednich zgód od Państwowej Straży Pożarnej. Z treścią operatu przeciwpożarowego powinny zapoznać się wszystkie osoby zatrudnione w danej firmie. Pracownicy odpowiedzialni za bezpieczeństwo ppoż obiektu powinni zadbać także o regularne zlecanie się przeprowadzania przeglądów hydrantów, gaśnic oraz kontrolowaniem pozostałych elementów instalacji. Z takich usług możesz skorzystać w naszej firmie.

 

Kogo obowiązuje operat przeciwpożarowy?

Operat przeciwpożarowy musi być wykonany w przypadku przedsiębiorstw, które ubiegają się o wystawienie zezwolenia na:

  • przetwarzanie odpadów,
  • zbieranie odpadów,
  • wytwarzanie odpadów wraz z ich zbieraniem i przetwarzaniem.

Wydanie wspomnianych zezwoleń nie jest możliwe bez skontrolowania instalacji oraz opracowaniem operatu. Wykonaniem audytu musi zająć się specjalista z odpowiednimi uprawnieniami.

Operat przeciwpożarowy powinien obejmować określone informacje. Mowa tu o danych na temat przedmiotu i celu stworzenia dokumentu, osobach odpowiedzialnych za instalacje w budynku, a także podstawy prawne do opracowania operatu. Oprócz tego wskazuje się informacje o zakresie ochrony przeciwpożarowej, wraz z warunkami technicznymi i zasadami postępowania w razie pożaru. Opracowanie to pozwala na wskazanie stanu technicznego i jakości zabezpieczeń przeciwpożarowych.

Zapraszamy do kontaktu przedsiębiorców zainteresowanych opracowaniem operatu przeciwpożarowego.