Przegląd hydrantów

hydrant tryskajacy woda

Hydranty wchodzą w skład systemów pozwalających na przeciwdziałanie rozprzestrzenianiu się pożaru. Podobnie jak wszystkie inne elementy takich instalacji, muszą być one regularnie serwisowane. Obowiązek ten wskazuje paragraf 3 ust. 1-3 Rozporządzenia Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 7 czerwca 2010r. w sprawie ochrony przeciwpożarowej budynków, innych obiektów budowlanych i terenów.

Przegląd hydrantów należy przeprowadzić co najmniej raz na rok. Zdarzają się jednak sprzęty tego typu, które muszą być serwisowane częściej. Wówczas na taką konieczność wskazuje ich producent.

Przegląd hydrantów polega na sprawdzeniu ich oznakowania, dostępu czy możliwości odpowiedniego otwarcia. Oprócz tego kontroluje się również stan techniczny poszczególnych elementów składowych, ciśnienie dynamiczne i statyczne. Na koniec przygotowuje się specjalny protokół, potwierdzający przeprowadzone prace. Zawiera on informacje o stanie technicznym poszczególnych hydrantów i ich elementów.

Przegląd hydrantów warto połączyć także z naszymi innymi usługami, co pozwoli na zadbanie o stan instalacji przeciwpożarowej kompleksowo. Wykonujemy m.in. przegląd gaśnic. Jeśli nasze działania wykażą, że dany element instalacji nie jest sprawny, konieczne będzie jego wymienienie w celu uniknięcia wysokich kar finansowych. Ustalamy także datę kolejnej kontroli.