Drzwi przeciwpożarowe

drzwi z napisem exit

Oferujemy profesjonalną i kompleksową obsługę serwisową w zakresie koordynowania prawidłowego funkcjonowania drzwi przeciwpożarowych. Wykonywanie przeglądów jest wymagane przepisami prawa. Zgodnie z Rozporządzeniem Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 7 czerwca 2010 r. w sprawie ochrony przeciwpożarowej budynków, innych obiektów budowlanych i terenów, drzwi przeciwpożarowe, wyposażone w systemy sterowania, należy poddawać przeglądom technicznym oraz czynnościom konserwacyjnym. Zaniedbania w tym zakresie mogą mieć negatywny wpływ na bezpieczeństwo ludzi oraz mogą generować problemy z tytułu wypłacenia odszkodowania. Wykonujemy też przeglądu hydrantów i innych elementów chroniących w razie pożaru.

Podczas przeglądu technicznego nasi technicy:

  • dokonają oględzin zewnętrznych drzwi,
  • sprawdzą kompletność oznakowania identyfikacyjnego,
  • ocenią poprawność funkcji zamykania i kompletności oraz poprawności osadzenia uszczelek,
  • zweryfikują siły niezbędne do otwarcia drzwi,
  • skontrolują poprawność funkcjonowania wszystkich elementów zamka oraz zawiasów i ich zamocowań w ościeżnicy,
  • po wykonaniu wszystkich procesów kontrolnych przymocują naklejkę „Sprawdzone” z datą następnego badania oraz sporządzą protokół z przeglądu.

W trakcie przeglądu wykonujemy również prace konserwacyjne, poprawiające działanie drzwi przeciwpożarowych. Tylko w pełni sprawdzone urządzenia pełnią swoje funkcje oraz dają bezpieczeństwo ludziom przebywającym w budynku w czasie zagrożenia. Poprawnie działające drzwi przeciwpożarowe są skuteczne opieraniu się ognia w trakcie pożaru przez czas od 30 do 60 minut, w zależności od ich klasy.