Szkolenia chemiczne

Prowadzimy także szkolenia chemiczne. Jest to specjalistyczny rodzaj szkolenia BHP, skierowanym do pracowników firm chemicznych i farmaceutycznych. Osoby te odpowiadają za właściwą organizację procesu pracy, w trakcie którego pracownicy mają kontakt z czynnikami chemicznymi.

Założeniem szkolenia chemicznego jest poznanie podstawowych niebezpieczeństw i ryzyka występujących w trakcie pracy. Szkolenia prowadzone jest przez specjalistę BHP w dziedzinie chemii, mającego wieloletnie doświadczenie w pracy związanej z procesami produkcji chemicznej. Każdy program szkoleniowy dostosowujemy indywidualnie do branży i procesów produkcji występujących w danym przedsiębiorstwie.

Kurs prowadzimy w formie wykładu, w trakcie którego pracownicy uzyskują wiedzę i umiejętności dotyczące wykonywania pracy i sposobie zachowania się w danym miejscu, zgodnie z przepisami bezpieczeństwa i higieny. Przedstawienie zagadnień bezpieczeństwa podczas stosowania środków chemicznych w środowisku pracy, pozwala uczestnikom szkolenia na właściwą identyfikację zagrożeń, które mogą wystąpić podczas stosowania czynników chemicznych. Przedstawiamy możliwe do zastosowania rozwiązania służące ograniczeniu ryzyka. Szczególną uwagę poświęcamy procesowi ocen ryzyka zawodowego oraz kwestiom doboru i prawidłowego stosowania środków ochrony indywidualnej, które zabezpieczają przed środkami chemicznymi.

W trakcie szkolenia wykorzystujemy różnego rodzaju materiały dydaktyczne. Każdy z uczestników otrzymuje certyfikat ukończenia szkolenia chemicznego.