Praktyczne szkolenia przeciwpożarowe

Jesteśmy po to, by spełnić Państwa indywidualne wymagania, przygotowując profesjonalną ofertę szkoleniową oraz prowadząc efektywne zajęcia, zgodne z potrzebami. Proponujemy Państwu zorganizowanie szkolenia między innymi z poniższych zakresów wiedzy.

 

Komora Dymowa

 

Komora Dymowa

Każdy z uczestników będzie miał za zadanie odnaleźć wyjście z zadymionego korytarza naszej komory. Jest ona wypełniona dymem. Przypomina warunki panujące podczas pożaru. W komorze znajdują się znaki ewakuacyjne, gaśnice, pełne zadymienie oraz słyszalny jest komunikat dźwiękowego systemu ostrzegawczego. Uczestnicy będą mogli sprawdzić się w warunkach realnego zadymienia, zobaczyć swoje możliwości poruszania się w zadymionym korytarzu, ocenić przydatność oświetlenia ewakuacyjnego, z którym na co dzień mogą spotkać się w miejscu pracy.

W komorze uczestnik będzie musiał odnaleźć gaśnicę oraz wyjście ewakuacyjne. Następnie gaśnica może zostać wykorzystana do praktycznego gaszenia pożaru.

 

Gaszenie pożaru (trenażer LPG)

To szkolenie obejmuje gaszenie gaśnicami mgłowymi (wodnymi) i sposoby gaszenia pożaru w fazie zarodku (monitor komputerowy, kosz na śmieci, taca LPG). Każdy z uczestników pozyska informację, jak należy podchodzić w praktyce do pożaru oraz pozna sposoby operowania prądem gaśniczym z gaśnicy. Warto podkreślić, że uczestnik będzie mógł gasić pożar gaśnicą wodno-mgłową, zmierzyć się z jej odbezpieczeniem, co, jak pokazują szkolenia praktyczne, wcale nie jest takie łatwe i oczywiste. Dodatkowo na grupę mogą zostać wykorzystane gaśnice proszkowe, gaśnica CO2 oraz urządzenie gaśnicze do sprzętu elektrycznego (GSE). Celem zobrazowania uczestnikom szkolenia różnych środków gaśniczych (poznania ich wad i zalet).

 

Gaszenie pożaru

 

hydranty

 

Hydranty wewnętrzne

To praktyczne sposoby rozwijania hydrantów wewnętrznych w obiektach. Zajęcia z użycia hydrantu są prowadzone na specjalnie przygotowanym stanowisku. Makieta hydrantów składa się z urządzeń, które na co dzień występują w Państwa obiektach. Będziemy gasić pożar przy użyciu hydrantu wewnętrznego o średnicy 52 i 25. Podczas ćwiczenia zostaną omówione techniki operowania prądem gaśniczym, a także zostanie przeprowadzony instruktaż z obsługi urządzenia. Uczestnicy będą mogli poznać zalety i wady hydrantów oraz oswoić się z ich działaniem.

 

Wybuch oleju podczas gaszenia wodą

Podczas demonstracji każdy uzmysłowi sobie, jak groźne może być gaszenie wodą pożaru oleju kuchennego. Co może doprowadzić do gwałtownego rozwoju pożaru i spowodować rozległe oparzenia na ciele gaszącego. Uczestnicy poznają zasady bezpiecznego gaszenia tego typu pożarów poprzez wykorzystanie dostępnych środków tzw. domowych (pokrywka, ręcznik). Zostaną przedstawione specjalne gaśnice, które służą do gaszenia tego typu pożarów.

 

płonący olej

 

samozapłon

 

Samozapłon: nadmanganian potasu/gliceryna

Podczas pokazu zjawiska samozapłonu uczestnicy przekonają się, jak niebezpieczne może być łączenie substancji. Pokaz będzie miał na celu zwrócenie szczególnej uwagi na przestrzeganie zasad przechowywania substancji.

 

Wybuch wodoru

Specjalnie dla uczestników pokazane zostanie, w jak łatwy sposób można wytworzyć wodór. Następnie instruktorzy podpalą wytworzony gaz, wskutek czego dojdzie do wybuchu. Pokaz obrazuje, dlaczego warto dbać o takie analizy, jak ocena zagrożenia wybuchem pomieszczenia. Wybuch wodoru w sposób widoczny uświadomi osoby odpowiedzialne za bezpieczeństwo na zakładzie, co może stać się w przypadku ogromnych ilości nagromadzonego gazu palnego.

 

Wybuch wodoru

 

Wybuch kuli gaśniczej

 

Wybuch kuli gaśniczej

Innowacyjny sposób gaszenia pomieszczeń zamkniętych – uczestnikom szkolenia zostanie zaprezentowany innowacyjny sposób gaszenia pomieszczeń zamkniętych. Do tego celu wykorzystamy kulę gaśniczą.

 

Sorpcja substancji niebezpiecznych

Temat niezwykle ważny z punktu widzenia ochrony środowiska oraz w sytuacjach awaryjnych (ratownictwa chemiczno-ekologicznego) na terenie zakładu pracy.

Na tym stanowisku drużyny będą musiały sprawdzić się w prawidłowym doborze sorbentów do danych substancji, ponadto czekać będzie ich test. Instruktor omówi kwestie związane z podziałem takich środków i możliwości ich wykorzystania. W trakcie pokazu zostaną przedstawione różne rodzaje sorbentów.

W trakcie szkolenia uczestnicy będą mogli dowiedzieć się, w jaki sposób należy poprawnie łączyć i kiedy stosować podczas działań awaryjnych sorbenty z tzw. dyspergentami. Pozwoli to na pełne odtłuszczenie powierzchni.

 

Sorpcja substancji niebezpiecznych

 

Symulacja wypadku

 

Symulacja wypadku samochodowego

Podczas szkolenia zostanie zasymulowany wypadek samochodu osobowego z osobą w środku. Pokaz będzie urozmaicony realnymi środkami pozoracji m.in. dymem, manekinem, i efektami świetlnymi. Podczas pokazu będzie prowadzony komentarz.

W  trakcie pokazu zostaną omówione i przećwiczone elementy takie jak:

  • prawidłowe podejście każdego ze świadków wypadku do tego rodzaju zdarzenia,
  • użycie gaśnicy proszkowej i stłumienie pożaru w komorze silnika,
  • ewakuacja osoby poszkodowanej z samochodu,
  • wdrożenie procedury alarmowania służb ratowniczych,
  • wdrożenie procedury resuscytacji krążeniowo oddechowej z użyciem defibrylatora AED,
  • omówienie i przećwiczenie sytuacji, z jakimi uczestnicy ruchu drogowego mogą się spotkać podczas wypadku samochodu.

 

 

 

Praktyczne szkolenia

Szkolenia z ochrony przeciwpożarowej zawsze poprzedzamy zajęciami teoretycznymi, w trakcie których uczestnicy zapoznają się z tematem profilaktyki przeciwpożarowej. Po zagadnieniach teoretycznych każda osoba ma możliwość skonfrontowania teorii z praktyką.

Proponowane przez nas praktyczne szkolenia przeciwpożarowe są rozwiązaniem, które oddziałuje na wszystkie zmysły uczestników. Przyczynia się to do szybszego i skuteczniejszego przyswojenia zagadnień teoretycznych, przedstawionych w pierwszej części kursu.

Celem praktycznego szkolenia przeciwpożarowego jest zaznajomienie uczestników kursu z podstawowymi zagadnieniami z zakresu ochrony przeciwpożarowej, obsługi każdego rodzaju gaśnicy i innego sprzętu pomagającego ugasić pożar oraz zdobycie praktycznych umiejętności przeprowadzenia sprawnej ewakuacji w przypadku powstania zagrożenia życia. Przeprowadzamy też szkolenia chemiczne CBRNE.

Szkolenie praktyczne przeciwpożarowe składa się z kilku części, z których każda wnosi inną wartość merytoryczną i praktyczną. Każdy uczestnik szkolenia praktycznego ppoż. ma możliwość ugaszenia pożaru testowego odpowiednim rodzajem gaśnicy oraz przejścia przez miejsce symulujące zadymione pomieszczenie. Podczas szkolenia przeprowadzamy demonstracje sprzętu gaśniczego oraz przedstawiamy kilka sytuacji, w których kursanci muszą wykazać się szybką decyzją przy pomocy innym. Pod czujnym okiem instruktora uczestnicy kursu gaszą różne grupy pożarów. Podczas ćwiczeń przedstawiamy techniki operowania prądem gaśniczym oraz przeprowadzamy instruktaż obsługi hydrantów.