Szkolenie okresowe BHP, a szkolenie wstępne – podstawowe różnice

Szkolenia BHP wstępne przeprowadzane są przed dopuszczeniem pracownika do pracy. Według Kodeksu Pracy nowozatrudniony pracownik musi znać przepisy i zasady bezpieczeństwa na swoim stanowisku. Na szkolenie wstępne składa się instruktaż stanowiskowy oraz ogólny. Podczas ogólnego instruktaż pracownik zapoznaje się z istniejącymi zagrożeniami na stanowisku pracy, zasadami bezpieczeństwa, ewakuacji i przepisami ppoż., a także z prawem pracy i technikami udzielania pierwszej pomocy przedmedycznej. Instruktaż stanowiskowy z kolei dotyczy wewnątrz zakładowych procedur bezpieczeństwa.

 

Kobieta przeprowadza szkolenie BHPSzkolenie okresowe BHP przeprowadzane są dla pracowników już zatrudnionych w celu usystematyzowania wiedzy i zaktualizowania informacji o aktualne przepisy. Pierwsze szkolenie okresowe musi się odbyć w ciągu roku od szkolenia wstępnego a w przypadku osób na stanowiskach kierowniczych w terminie sześciu miesięcy.

Zarówno szkolenia wstępne, jak i okresowe odbywają się na koszt pracodawcy i w czasie pracy. Szkoleniom podlegają wszyscy zatrudnieni, bez względu na rodzaj wykonywanej pracy, także osoby z umowami cywilnoprawnymi i praktykanci.

 

Jak często przeprowadza się szkolenia okresowe?

Dla osób kierujących pracownikami przeprowadzamy szkolenia okresowe BHP w Krakowie co 5 lat. Osoby na stanowiskach robotniczych muszą uczestniczyć w kursie co 3 lata, a jeśli występują zagrożenia dla zdrowia lub życia pracownika, to szkolenie musi się odbywać co rok. Pracownicy inżynieryjno-techniczni zobowiązani są do szkoleń okresowych w odstępach pięcioletnich, podobnie jak pracownicy służb BHP. Z kolei osoby na stanowiskach administracyjno-biurowych, których praca wiąże się z działaniem czynników szkodliwych, uczestniczą w kursach co 6 lat. Ze szkoleń zwolnieni są pracownicy w nie wyższej niż trzeciej kategorii ryzyka.