Kiedy dokonać przeglądu gaśnic i urządzeń przeciwpożarowych?

Przegląd gaśnic i urządzeń przeciwpożarowych powinien być dokonywany nie rzadziej niż raz w roku, a częstotliwość i sposób przeprowadzania definiuje instrukcja producenta oraz zasady określone w Polskich Normach. O obowiązku dokonywania przeglądów mówi rozporządzenie Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z 7 czerwca 2010 roku w sprawie ochrony przeciwpożarowej budynków, innych obiektów budowlanych i terenów.

 

przegląd gaśnicPrzegląd częściej niż raz w roku należy rozważyć w miejscach, gdzie występuje podniesione ryzyko pożaru lub gdy gaśnica jest przechowywana w szczególnych warunkach - na przykład w pomieszczeniach o atmosferze agresywnej chemicznie lub o dużej wilgotności.

 

Jakie grożą konsekwencje za brak przeglądów gaśnic i urządzeń przeciwpożarowych?

Brak protokołu może okazać się problemem, jeśli w obiekcie dojdzie do pożaru. Przeglądy gaśnic często są jednym z warunków zapisanych w umowach ubezpieczeniowych, co w praktyce oznacza, że ich brak może się wiązać z odmową wypłaty roszczenia. Ponadto podczas badania przyczyn pożaru straż pożarna i policja także może zażądać wglądu do dokumentacji – wówczas brak przeglądu może mieć poważne skutki prawne.

 

Dlaczego regularnie dokonywać przeglądów gaśnic i urządzeń gaśniczych?

Co do zasady, im budynek starszy, tym większe występuje ryzyko zapłonu na przykład instalacji elektrycznych. To, że dotychczas nigdy nic w obiekcie się nie paliło, nie znaczy, że się nie zapali. Zasadniczo przeglądy zapewniają sprawne i niezawodne funkcjonowanie tych urządzeń, toteż w momencie, gdy gaśnica jest najbardziej potrzebna mamy pewność, iż prawidłowo zadziała tym samym ograniczy rozprzestrzenianie się pożaru. Dzięki regularnym przeglądom można też uniknąć nieprzyjemnych konsekwencji prawnych.