Próbna ewakuacja a COVID

Zgodnie z § 17 rozporządzenia Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 7 czerwca 2010 r. w sprawie ochrony przeciwpożarowej budynków, innych obiektów budowlanych i terenów.


Właściciel lub zarządca obiektu przeznaczonego dla ponad 50 osób będących jego stałymi użytkownikami, powinien co najmniej raz na 2 lata przeprowadzać praktyczne sprawdzenie organizacji oraz warunków ewakuacji z całego obiektu. O terminie przeprowadzenia tych działań właściciel zobowiązany jest do powiadomienia komendanta powiatowego (miejskiego) Państwowej Straży Pożarnej, nie później niż na tydzień przed ich przeprowadzeniem.


Przepisy przeciwpożarowe nie określają sposobów praktycznego sprawdzenia organizacji oraz warunków ewakuacji. W czasie pandemii może okazać się że przeprowadzenie próbnej ewakuacji wszystkich użytkowników, będzie powodowało zwiększone zagrożenie zarażenia się chorobą zakaźną COVID-19, wywoływaną wirusem SARS-CoV-2. Mając na uwadze powodowane zagrożenia możliwa jest zmiana sposobu realizacji w/w obowiązku. Dobór rozwiązania powinien być uzależniony od specyfiki obiektu.


Przykładowym rozwiązaniem może być przećwiczenie organizacji ewakuacji tylko z udziałem osób koordynujących ewakuację w obiekcie. Sprawdzenie drożności oraz poprawności oznakowania dróg ewakuacyjnych. Omówienie problemów z uwzględnieniem sytuacji zagrożenia. Przypomnienie pracownikom procedur ewakuacyjnych.
Ważne jest aby realizacja tego obowiązku miała charakter praktyczny !!!
Jeśli nie wiesz jak to zorganizować - nic straconego możemy Ci w tym pomóc

 

Zapraszamy do kontaktu

mężczyzna w maseczce